Kurz je určený pre študentov stredných škôl, ktorí sa práve začali učiť ruštinu a už poznajú azbuku.

Cieľom kurzu je naučiť žiakov spôsoby a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Oboznámite  sa  s účtovaním základných účtovných prípadov, ktoré súvisia s pokladnicou, bankovými účtami, pohľadávkami a záväzkami, nákladmi a výnosmi, ako aj s výsledkom hospodárenia firmy.