Cieľom kurzu je naučiť vás základom práva. Oboznámite sa s právnymi odvetviami slovenského právneho poriadku a osvojite si právnu terminológiu.