Cieľom kurzu je pochopiť význam obchodnej korešpondencie. Tento typ písomností vzniká pri predaji výrobkov a služieb. Význam obchodnej korešpondencie v praxi stále rastie, pretože cieľom podnikov je nielen vyrobiť kvalitný tovar alebo poskytovať kvalitné služby, ale ich aj dobre predať. Zároveň sa naučíte pracovať s ochodným zákonníkom.

Kurz je určený žiakom tretieho ročníka.