Kurz určený na učenie stravovacích návykov v anglicky hovoriacich krajinách a na Slovensku.