upevnenie a preverenie vedomostí z prislúchajúceho tematického celku