Tovaroznalectvo je povinný odborný predmet o tovare a jeho vlastnostiach. Cieľom kurzu je spoznať čo najlepšie niektoré druhy tovaru, ktoré sa stávajú predmetom kúpy a predaja.