Cieľom kurzu je naučiť Vás bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s počítačom, základom softvéru a hardvéru  a úvodom do problematiky počítačových sietí.